Privacy Policy

Algemeen

Wanneer u op deze website, of op aanverwante webpagina’s onder beheer van Unified Vision, uw gegevens achterlaat, zal Unified Vision de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om zakelijk met u in contact te treden. Unified Vision respecteert uw privacy en zorgt ervoor, in lijn met de geldende wetgeving, dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en deugdelijk worden beschermd.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor de uitvoering van met u overeengekomen opdrachten(en). In alle overige gevallen zullen wij eerst contact met u opnemen of wij uw gegevens mogen verstrekken aan derden.

Doorlinken via onze website

De webpagina’s op www.unifiedvision.nl bevatten koppelingen naar andere sites die niet onder het beheer van Unified Vision vallen. Unified Vision is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Unified Vision met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Unified Vision verwerkt worden uitsluitend verkregen van bezoekers en klanten, zoals door hen zelf verstrekt via www.unifiedvision.nl, de Unified Vision facebook pagina, linkedIn pagina of twitter pagina.

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot ons te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Unified Vision verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Unified Vision kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.