Basic Security

Uw grootste zorgen wegnemen

Basic Security is een door Unified Vision ontwikkelde aanpak die MKB bedrijven helpt om op eenvoudige en snelle wijze hun basis beveiligingsbehoefte helder in kaart te brengen. Dit stelt u in staat om op pragmatische en kosten efficiënte wijze een aantal eerste, belangrijke verbeteringen in uw informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit door te voeren.

basic securityMet de Basic Security aanpak wordt op basis van de business doelen van uw organisatie, de rol en het belang van informatie in uw bedrijfsvoering en eventuele externe afhankelijkheden en verplichtingen, samen met uw management op overzichtelijke wijze een eerste analyse uitgevoerd van de belangrijkste mogelijkheden tot verbetering.

Snel overzicht in de belangrijkste issues en op korte termijn een aantal belangrijke verbeteringen doorvoeren om uw grootste zorgen weg te nemen. Tevens legt u een eerste basis om op termijn het niveau van informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit verder te kunnen verhogen, mocht die wens of noodzaak zich voordoen.

Unified Vision voert samen met u de analyse uit en kan u volledig ondersteunen of van advies voorzien bij de uitvoering van de gekozen verbetervoorstellen. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak, waarin we de Basic Security aanpak kunnen toelichten en kunnen bespreken hoe Unified Vision u kan helpen op om pragmatische wijze de eerste belangrijke stappen naar een veiliger organisatie te maken.