ISO27001 Certificering

Certified Security

Er worden door klanten en toezichthouders steeds strengere eisen gesteld aan het niveau van informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit van informatie-intensieve organisaties. Certificering tegen ISO en NEN standaarden is inmiddels de norm geworden en vormt regelmatig een harde randvoorwaarde voor selectie op de short-list in inkooptrajecten.

certified securityMet name door kleinere organisaties wordt ISO27001 certificering vaak ervaren als een uitdaging. De vertaling van deze norm in concrete maatregelen die ook bij kleinere organisaties op een haalbare wijze te implementeren zijn vergt kennis en ervaring die doorgaans nog niet in de eigen organisatie aanwezig is. Unified Vision heeft die kennis en ervaring.

Met de Certified Security aanpak begeleiden wij MKB bedrijven bij een ISO27001 certificering, vanaf de initiële plan fase tot en met een succesvolle certificeringsaudit, waarbij een aanpak gehanteerd wordt die binnen de kaders van de normen op een zo praktisch mogelijke wijze naar een certificaat en naar een veiliger organisatie leidt.

Afhankelijk van het huidige volwassenheidsniveau en uw beschikbare resources zijn wij in staat om u in periode van 6 tot 10 maanden succesvol tegen de ISO27001 of NEN7510 standaard te laten certificeren.

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak, waarin we de Certified Security aanpak kunnen toelichten en we het traject naar een certificaat voor uw organisatie met u kunnen doorpraten.