Trainingen

trainingSecurity Awareness Training

Alleen wanneer uw medewerkers zich goed bewust zijn van de informatierisico’s en de kennis en kunde hebben om daar naar te handelen, kunnen zij prioriteiten stellen,  maatregelen treffen en fouten voorkomen; training is dus essentieel.

 

AwarenessUnified Vision en haar partners voorzien in algemene security awareness trainingen voor alle medewerkers, specifiekere kennistrainingen voor betrokken managers en meer technische trainingen voor IT ontwikkelaars en beheerders. De trainingen worden zo nodig op maat samengesteld, geënt op de specifieke behoeften van uw organisatie en eventueel in-house gegeven.

coachingCoaching

Vanuit een langdurige praktijkervaring bieden wij tevens persoonlijke coaching van security professionals, gericht op zowel de inhoudelijke kant van het vakgebied als op de persoonlijke effectiviteit en communicatieve vaardigheden, waarbij op locatie periodieke een-op-een gesprekken met een persoonlijke coach plaatsvinden en samen met de coach naar een gezamenlijk gedefinieerd doel toegewerkt wordt.